רגל לשולחן תלמיד

בהתאם לכיתה / בודד או זוגי/בסיס שולחן בית ספר

ייצור רגליים לשולחנות לבתי ספר ומוסדות חינוך

למחיר ופרטים נוספים התקשרו 03-5334438