רגלית לרגל סיכה

פקק לרגל מתכת ראש סיכה

רגלית לרגל סיכה

13.00 10.00

פקק פלסטיק לרגל ראש סיכה

למניעת שחיקה של הרגל והריצוף.