רגלית לרגל סיכה

פקק לרגל מתכת ראש סיכה

רגלית לרגל סיכה

15.00 12.00

פקק פלסטיק לרגל ראש סיכה

למניעת שחיקה של הרגל והריצוף.