צבעים למתכת RAL

צבעי ראל מתאימים למתכות

ארון פח/ רגליים לשולחנות וכדומה